Nadmorska Liga 6 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

regulamin NL6

REGULAMIN 

NADMORSKIEJ LIGI 6 

sezon JESIEŃ 18


 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rozgrywki Nadmorskiej Ligi 6 odbywają się na dwóch boiskach Obiektu Sportowego Checz Gdynia przy ulicy Zamenhofa 17.

2. Organizator wyznacza daty meczów na dni poniedziałek-piątek i godziny 18.00 - 22.30.
a) Ekstraklasa - mecze we wtorek i czwartek
b) I Liga - mecze w poniedziałek, środę i piątek
c) II Liga - mecze we wtorek i czwartek
d) III Liga - mecze poniedziałek, środę i piątek

3. Mecze Pucharu NL6 oraz spotkania przełożone odbywać się mogą w niedzielę w godzinach popołudniowych. 
a) Organizator wyznaczy jedną niedzielę we wrześniu i jedną w październiku. Dodatkowo Organizator poda terminy w listopadzie (godziny 18.00 i 18.30), w które. drużyny będą mogły rozegrać zaległe mecze lub odbywać się będą spotkania pucharowe

4. Rozgrywki Nadmorskiej Ligi 6 w sezonie JESIEŃ 2018 zostały podzielone na cztery klasy rozgrywkowe: Ekstraklasa, I Liga, II Liga, III Liga. Maksymalna ilość drużyn mogących uczestniczyć w rozgrywkach JESIEŃ 2018 to 60 ekip

5. Zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek poza regulaminowym terminem automatycznie wpisane będą na listę rezerwową. W sytuacji, gdy zespół z II lub III Ligi zrezygnuje z udziału w rozgrywkach wtedy w jego miejsce może zająć drużyna z listy rezerwowej. Taka sytuacja może mieć miejsce jednak tylko maksymalnie do piątej kolejki ligowej w danej lidze. 

6. W zawodach o mistrzostwo Ekstraklasy, I, II, III i ligi mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli minimum 15 lat.

7. W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Zakaz gry we wkrętach !!! Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma obowiązek nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.

8. Każda drużyna musi mieć kapitana. Kapitan drużyny nie posiada specjalnego statusu i przywilejów, jednak ponosi w pełnym stopniu odpowiedzialność za zachowanie swojej drużyny. Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny w sprawach dotyczących zawodów, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny i tylko w czasie przerwy w grze. Kapitanowi nie wolno okazywać dezaprobaty dla decyzji sędziego. W żadnym wypadku nie wolno, w stosunku do sędziego przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzać bądź tym podobnym. Pod określeniem "obrażać" uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką nie wykluczając późniejszej dyskwalifikacji. 

9. Drużyny zobowiązują się do dostarczenia przed rozpoczęciem rozgrywek następujących dokumentów:
A-protokół meczowy (za pomocą specjalnego formularza) - do dnia 17 sierpnia
B- opłaty za rozgrywki w jednym z czterech dostępnych wariantów

I wariant: całość 1800 zł. (z vat )- do 10 sierpnia
II wariant: 2 raty po 950 zł. (z vat )-do 10.08 i 10.09
III wariant: 3 raty po 650 zł.( z vat )-do 10.08, 10.09, 10.10
IV wariant: 4 raty po 500 zł.(z vat )-do 10.08, 10.09, 10.10, 10.11

10. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich z widocznymi numerami, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu. Organizator zapewnia narzutki w przypadku, gdy dwie drużyny mają podobne komplety strojów. Sędzia jest zobowiązany poinformować organizatora o takim fakcie, pobrać narzutki, a następnie przeprowadzić losowanie. 

11. W przypadku, gdy w danym zespole dwóch lub więcej zawodników nie posiada identycznych kompletów strojów cały zespół zmuszony jest rozegrać mecz w narzutkach. Pobiera je u Organizatora, jest za nie odpowiedzialny, a po zakończonym meczu zwraca do biura zawodów. 

12. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek podejść do sędziego, sprawdzić strzelców bramek i podpisać protokół meczu.

 

§ 1.1 
ZASADY PŁATNOŚCI:

1. Zespół ma prawo wyboru jednego z czterech wariantów płatności za rozgrywki NL6I wariant: całość 1800 zł. (z vat )- do 10 sierpnia
II wariant: 2 raty po 950 zł. (z vat )-do 10.08 i 10.09
III wariant: 3 raty po 650 zł.( z vat )-do 10.08, 10.09, 10.10
IV wariant: 4 raty po 500 zł.(z vat )-do 10.08, 10.09, 10.10, 10.11

2. Drużyna, która została ukarana przez Organizatora zgodnie z regulaminem karą pieniężną musi ją uregulować w ciągu 3 dni. Gdy tego nie uczyni zostanie wykluczona z rozgrywek.

3. Drużyny, które płacą ratami za rozgrywki NL6 zawsze muszą zapłacić do dnia wskazanego w wybranym wariancie!
a) Organizator ma prawo nie rozpocząć meczu jeśli zespół nie posiada uregulowanych należności finansowych

 

§ 2
SYSTEM ROZGRYWEK NL6

1. Czas gry: 2x25 min z 5-minutową przerwą 

2. Na boisku znajduje się 5 zawodników + bramkarz, 

3. Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu (tj. przy strefie zmian w okolicy linią środkowej za linią boczną)

4. Zawody nie mogą być rozpoczęte lub kontynuowane jeżeli któraś z drużyn liczy mniej niż czterech zawodników. Drużyna niekompletna kadrowo zostaje ukarana walkowerem. 

5. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami tylko jedno spotkanie, chyba, że wewnętrzny system rozgrywek danej ligi mówi inaczej

6. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu drużyn(opady śniegu, zalanie boiska, poważna kontuzja itp.), spotkanie to zostanie rozgrywane w terminie wyznaczonym przez organizatora.

7. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu organizatora tylko w wyjątkowych przypadkach.
- do takich przypadków należy zaliczyć mecze Arki Gdynia rozgrywane w roli gospodarza. Wtedy organizator ma prawo zmienić terminarz, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie zainteresowanych zespołów drogą SMS lub e-mail oraz na stronie internetowej

8. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów z zależności od uzyskanego spotkania:
- 3 punkty za zwycięstwo
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)
- 0 punktów za spotkanie przegrane

9. O miejscach w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku gdy więcej drużyn zakończy rozgrywki z taką samą liczbą punktów, o miejscu w tabeli decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
a) w EKSTRAKLASIE o kolejności w tabeli w grupach mistrzowskiej i spadkowej decydują w przypadku takiej samej liczby punktów w kolejności: bezpośrednie spotkanie z rundy dodatkowej, bezpośrednie spotkanie z fazy zasadniczej, stosunek bramkowy z fazy dodatkowej, zdobyte bramki z fazy dodatkowej, 
b) w barażach w przypadku remisu sędzia zarządza dogrywkę 2x5 minut , a jeśli wynik nadal będzie nierozstrzygnięty wtedy o końcowym rezultacie decyduje seria rzutów karnych (po pięć karnych)

10. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich Ekstraklasy, I, II, III ligi zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie skreślona z listy drużyn biorących udział w rozgrywkach.

11. Drużyna, która otrzyma walkower musi w ciągu 3 dni roboczych wpłacić regulaminową karę 300 złotych. W przypadku nie spełnienia tego warunku drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek
a) o przyznaniu walkowera decyduje organizator 

12. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania do 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny
b) w przypadku rozegrania więcej niż 50%(łącznie z ewentualnymi walkowerami) spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników

13. Organizator oprócz walkowera ma możliwość nałożenia na dany zespół kary ujemnych punktów według wewnętrznych kryteriów, oraz po zasięgnięciu opinii Rady Ligi NL6

14. Drużyna ma obowiązek stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut na mecz. Spotkanie musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (gdyż w innym przypadku grozi walkower). W sytuacji, gdy opóźnienie wynosi mniej niż 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu, a przeciwnik wyrazi zgodę, jest możliwość gry w skróconym wymiarze czasu, tak aby kolejny mecz mógł się rozpocząć o czasie.

 

§ 2.1

1. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną najpóźniej dzień przed kolejnym meczem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego

a) można dopisywać wyłącznie zawodników, którzy nie uczestniczą aktualnie w rozgrywkach NL6. Dopisywać zawodników można jednak TYLKO do dnia 1 listopada 2018! W Ekstraklasie dopisywać zawodników można jedynie do dnia 14 października. 

b) transfery pomiędzy zespołami można przeprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach i TYLKO po wcześniejszej konsultacji z organizatorem i otrzymaniu wyraźniej zgody. Transfery można przeprowadzać TYLKO do dnia 1 października 2018 roku!

3. Każda zmiana w liście zgłoszonych zawodników może odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego

4. Nie zastosowanie się do zaleceń transferowych - kara walkowera oraz 300 zł.
- Zawodnik grający w dwóch drużynach jednocześnie może zostać zawieszony do końca sezonu 
- zespoły, w których zawodnik grał jednocześnie mogą dodatkowo zostać ukarane ujemnymi punktami

 

§ 2.2
PRZEKŁADANIE MECZÓW
1. Każda drużyna może tylko raz przełożyć swoje spotkanie
a) mecze przełożone odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca września i października oraz w listopadzie w godzinach 18.00 i 18.30. Zespoły mają możliwość wybrania terminu oraz godziny rozegrania meczu przełożonego

2. Aby prawidłowo przełożyć mecz drużyna powinna:
- skontaktować się z przeciwnikiem (numery w "kontakt z drużynami") i otrzymać jego zgodę!
- poinformować o decyzji Organizatorów drogą e-mail (biuro@checzgdynia.pl)
- nowy termin spotkania wyznacza jedynie Organizator

 

§ 2.3
ZASADY AWANSE - SPADKI JESIEŃ 2018

1.EKSTRAKLASA - spada bezpośrednio ostatnia drużyna. Drużyny z miejsc 9 i 8  grają baraż z odpowiednio czwartą i piątą drużyną I Ligi. Ekstraklasa swoje mecze rozgrywa na zasadzie faza zasadnicza i faza pucharowa (podział na grupę mistrzowską i spadkową)

2. I LIGA - awansują trzy najlepsze zespoły, zespoły z czwartego i piątek miejsca zagrają baraż z 9 i 8 zespołem Ekstraklasy. Do II ligi spada najsłabszy zespół. Zespoły z 14 i 13 miejsca grają baraż z piątym i szóstym zespołem II Ligi.

3.II LIGA - awansują cztery najlepsze zespoły, zespół z piątego i szóstego miejsca zagra baraż z 14 i 13 zespołem I Ligi. Do III ligi spadają dwa najsłabsze zespoły, a zespoły z 14 i 13 miejsca zagrają baraż z szóstym i siódmym zespołem III ligi.

4.III LIGA - awansuje pięć najlepszych zespołów, szósty i siódmy zespół gra baraż z 14 i 13 zespołem II Ligi. 

 

§ 3
ZASADY GRY 

1.Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska. Odległość przeciwnika od miejsca wykonania autu to minimum dwa metry

2. Bramka może być zdobyta z :
- akcji
- rozpoczęcia gry od środka
- rzutu rożnego
- rzutu karnego
- rzutu wolnego bezpośredniego
- rzutu od bramki

Bramki nie może zostać zdobyta z:
- rzutu wolnego pośredniego
- rzutu sędziowskiego
- autu

Jeżeli piłka z rozpoczęcia gry od środka, rzutu wolnego bezpośredniego i pośredniego, rzutu z rogu, rzutu od bramki (opuszczając pole karne) wpadnie do własnej bramki nie dotykając przynajmniej dwóch zawodników to grę wznawiają przeciwnicy rzutem rożnym 

3.Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka znajduje się ustawiona do wznowienia gry.

4.Nie obowiązuje przepis o spalonym.

5.W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki.

6.Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

7. Zawodników obowiązują następujące kary zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną:
a - żółta kartka,
b - czerwona kartka - zawodnik opuszcza boisko; zespół gra 5 minut w osłabieniu 

8. Drużyna wykluczonego z gry zawodnika może być uzupełniona po upływie pięciu minut od ukarania 
a) jeśli w jednej akcji sędzia usuwa z boiska jednocześnie dwóch zawodników (po jednym z każdej z drużyn), wtedy, oba zespoły grają w osłabieniu przez 5 minut

9.Zawodnik usunięty z boiska nie może być ponownie wprowadzony do gry, nie może on również przebywać na ławce zawodników rezerwowych

10.Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może wystąpić w kolejnym lub kolejnych meczach (w zależności od długości kary) bez względu na to, czy jest to kolejne spotkanie ligowe czy spotkanie zaległe

11. Zawodnik zostanie zawieszony na jedno spotkanie jeśli uzbiera 4 żółte kartki. Na kolejne spotkanie zostanie zawieszony po 7 żółtej kartce, 9 i 10 żółtej kartce.

 

§ 3.1
NL6 PRZECIWKO CHAMSTWU !!!

W związku z pojawiającymi się sytuacjami, na szczęście incydentalnymi, ale jednak, od dnia 10 kwietnia 2014 roku do regulaminu NL6 wchodzi nowy przepis:

> gdy podczas meczu dochodzi do sytuacji, w której sędzia ma do czynienia z przejawami chamstwa i wzajemnym brakiem szacunku, ma prawo przerwać mecz na 2 minuty, aby zawodnicy lub osoby towarzyszące danych drużyn mogły "ochłonąć"

> gdy sytuacja się powtórzy sędzia przerywa mecz na 5 minut i podejmuje konsultacje z Organizatorem, czy dana sytuacja nie kwalifikuje się jako walkower

>gdy jednak po drugiej przerwie mecz będzie kontynuowany i sytuacja się powtórzy trzecia przerwa powoduje automatyczny walkower

> koszt walkowera to 500zł. płatne w przeciągu trzech dni. W przypadku nie uregulowania należności drużyna zostaje usunięta
z ligi

> w przypadku powtórzenia się sytuacji w kolejnym meczu zespół już bez walkowera zostaje usunięty z ligi

> CHOĆ ROZGRYWKI NL6 SĄ LIGĄ AMATORSKĄ TO RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH 

I PAMIĘTAJMY O ZASADACH FAIR PLAY !!! 

UWAGA! Także osoby przebywające w strefie technicznej muszą zadbać o odpowiednie zachowanie. W innym przypadku sędzia ma możliwość usunięcia ich z terenu obiektu. 

 

§ 3.2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZAWODNIKA

1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem

2. Wyjście na boisko oznacza, że zawodnik akceptuje Regulamin NL6 i przystępuje do zawodów w pełni zdrowia

3. Zawodnik przystępując do rozgrywek ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki wynikając z gry w rozgrywkach NL6

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, uszkodzenia ciała zawodników powstałe podczas trwania rozgrywek NL6. Zawodnicy w sezonie JESIEŃ 2018 zgłoszeni przez kapitanów w odpowiednim terminie zostają objęci ubezpieczeniem grupowym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU i z racji ubezpieczenia mogą dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela PZU

A) ubezpieczeniu podlegając zawodnicy, których dane przesłali kapitanowie w odpowiednim terminie
B) koszt ubezpieczenia to 130 zł dla całej drużyny na cały sezon płatne przed pierwszym meczem ligowym

4.Zespoły składające się z zawodników niepełnoletnich muszą na mecz stawiać się z dorosłym OPIEKUNEM !

5.Przedstawiciel zespołu podpisuje regulamin jednocześnie potwierdzając, że zespół zapoznał się z jego treścią.

 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W spornych sytuacjach oparciem są przepisy o grze w piłce nożnej, przepisy PZPN, Kodeks Cywilny oraz bezstronna decyzja organizatora.

2. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia.


Organizator rozgrywek

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

15

08-2022

pon.

16

08-2022

wtorek

17

08-2022

środa

18

08-2022

czwartek

19

08-2022

piątek

20

08-2022

sobota

21

08-2022

niedziela

Archiwum wyników NL6

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 9 gości

dzisiaj: 371, wczoraj: 562
ogółem: 4 352 531

statystyki szczegółowe

Partnerzy NL6


 

Reklama